Category: TIN THỊ TRƯỜNG

Một góc của Arena Cam Ranh

Arena Cam Ranh đã ra mắt chính thức

Một dự án được mong chờ nhiều như Arena Cam Ranh, chắc chắn sẽ khiến các nhà đầu tư luôn háo hức và chờ đợi. Vì thế lễ ra mắt chính thức của dự án …